• MIOK Pécs
a hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány

Az elmúlt 12 évben 2250 fő szerzett szakképzettséget, használható tudást széles szakma kínálatunk segítségével.
Tanáraink, oktatóink jól képzett, gyakorlott szakemberek.

Tevékenységeink:

 • szakképzés, továbbképzés magánszemélyek, vállalkozások, önkormányzatok számára;
 • támogatott képzések munkanélküliek részére;
 • kompetenciafejlesztő programok, tréningek;
 • ingyenes munkaerő piaci szolgáltatások;
 • foglalkoztatáshoz kötődő programokban való részt vétel, konzorciumi partnerként is;
 • foglalkoztatáshoz és képzéshez kapcsolódó pályázatírás és projektmegvalósítás.

Alapítványunk közérdekű céljai:

 • a speciális igényekhez alkalmazkodó foglalkoztatási programok végrehajtása;
 • a szakképesítéssel nem rendelkező hátrányos helyzetű emberek, a fogyatékkal élők szakképesítéshez juttatása;
 • a társadalmi kirekesztődésnek különösen kitett rétegek képzése;
 • a lemorzsolódók és deviáns magatartású fiatal felnőttek segítése;
 • a hátrányos helyzetű csoportok beilleszkedését segítő foglalkoztatási szolgáltatások működtetése;