Projekt címe, azonosítószáma: Meszesi Tanoda EFOP-3.3.1-16-2017-00008
Projekt időszak: 2017. 06. 01. – 2018. 12. 31.
Projekt költségvetése: 18.850.000 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Projektünk hosszú távú célja:
Pécs Keleti városrészében, Meszesen elérhetővé tenni egy folyamatosan működő tanodai szolgáltatást, mely a városrész halmozottan hátrányos helyzetű – köztük roma – gyermekek felzárkóztatási esélyeit növeli; az oktatási esélykülönbségeket és az iskolai lemorzsolódást csökkenti. 

Programunk rövid távú célja:
összesen 30 fő – ebből 25 fő általános iskolás, 5 fő középiskolai (9-10 osztályos) tanuló - halmozottan hátrányos helyzetű Pécs Keleti városrészben élő és tanuló fiatal tanodai programba vonása. A tanodai felzárkóztató - fejlesztő foglalkoztatások megvalósítása által biztosítja a résztvevőknek az iskolai eredményeik javítását; az iskolai sikerek elérését; képességeik, készségeik fejlesztését. 
Pszicho szociális támogatás; közösségi és szabadidős programok biztosítása által a gyermekek szociális- gazdasági hátrányokból fakadó nehézségeit enyhíteni. Mindezek által a projekt törekvése, hogy elősegítse azt, hogy a Meszesi Tanoda 30 diákja a saját életútjukért felelős, tenni tudó és akaró személyiséggé váljon.

Kapcsolódó tartalom

https://www.facebook.com/Meszesi-Tanoda-1446169472285336/?fref=ts

Rólunk készült riportfilm:

 

video

ADÓ 1%