• Közérdekű

MIOK a hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány

Tevékenységeink

A MIOK a hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány 2005 óta sikeresen működő felnőttképzési engedéllyel rendelkező szervezet. Az elmúlt 12 évben 2250 fő szerzett szakképzettséget, használható tudást széles szakma kínálatunk segítségével. Tanáraink, oktatóink jól képzett, gyakorlott szakemberek.

Szakképzés
Szakképzés, továbbképzés magánszemélyek, vállalkozások, önkormányzatok számára.
Támogatott képzések
Támogatott képzések munkanélküliek részére.
Tréningek
Kompetenciafejlesztő programok, tréningek.
Szolgáltatások
Ingyenes munkaerő piaci szolgáltatások.
Konzorcium
Foglalkoztatáshoz kötődő programokban való részt vétel, konzorciumi partnerként is.
Foglalkoztatás
Foglalkoztatáshoz és képzéshez kapcsolódó pályázatírás és projektmegvalósítás.

Alapítványunk közérdekű céljai

Speciális igények
A speciális igényekhez alkalmazkodó foglalkoztatási programok végrehajtása.
Szakképesítés
A szakképesítéssel nem rendelkező hátrányos helyzetű emberek, a fogyatékkal élők szakképesítéshez juttatása.
Kirekesztődés
A társadalmi kirekesztődésnek különösen kitett rétegek képzése.
Lemorzsolódók
A lemorzsolódók és deviáns magatartású fiatal felnőttek segítése.
Beilleszkedés
A hátrányos helyzetű csoportok beilleszkedését segítő foglalkoztatási szolgáltatások működtetése.

2023

Éves beszámoló

Letöltés itt: MIOK_eves_beszamolo-2023.pdf

2020

Éves beszámoló {Play}

2019

Éves beszámoló

Letöltés itt: MIOK_eves_beszamolo-2018.pdf

2018

Éves beszámoló

Letöltés itt: MIOK_eves_beszamolo-2017.pdf

2017

Éves beszámoló

Letöltés itt: MIOK_eves_beszamolo-2015.pdf

FEB Határozatok

1/2017.(03.14.) FB határozat: Az FB tagok a beszámolót alkalmasnak tartják a kuratórium elé terjesztésre.

Kuratóriumi határozatok

1/2017.(03.14.) kuratóriumi döntés:

A kuratóriumi ülésen résztvevő tagok egyhangú döntése alapján az elnök beszámolóját az Alapítvány 2016.évi mérleg és eredmény kimutatásáról elfogadja.

2./2017.(03.14.) Kuratóriumi döntés:

A kuratóriumi ülésen résztvevő tagok a közhasznúsági jelentést egyhangú szavazattal elfogadták.

Adó 1%-a

Az Alapítvány részére a  személyi jövedelem adó 1%-ából a 2015. évben az állami adó- és vámhatóság 14.555 Ft-ot utalt ki. Az összeg felhasználásáról szóló közleményünket itt olvashatja.

2016

Éves beszámoló

Letöltés itt: MIOK_eves_beszamolo-2015.pdf

FEB Határozatok

1/2016. (02.01.) FB határozat: Felügyelő Bizottság 2015 éves munkáját a tagok egyhangú szavazattal elfogadják.

2/2016. (02.01.) FB határozat: Felügyelő Bizottság 2016 éves munkatervét az új összetételű FEB állapítja meg, soron következő ülésén.

3/2016. (02.01.) FB határozat: Felügyelő Bizottság elnökének, ismételten egyhangú szavazattal Kerécz Tamást választják meg az FB Elnökének.

4/2016. (02.01.) FB határozat: Felügyelő Bizottság 2016 éves munkatervét egyhangúan elfogadja.

Kuratóriumi határozatok

1/2016. (02.01.) Kuratóriumi döntés: A kuratórium egyhangú igen szavazattal, nyílt szavazással az Alapítvány Alapító Okiratát a nyilvántartó bíróság felé a következők szerint javasolja módosítani. A kuratóriumi ülésen résztvevő tagok egyhangú szavazata alapján elfogadják Dr. Kovács Juliannát.

2/2016.(02.01.) Kuratóriumi döntés: A Kuratórium egyhangú igen szavazattal, nyílt szavazással az Alapítvány Alapító Okiratát a nyílván tartó bíróság felé a következők szerint javasolja módosítani.

3/2016.(02.01.) Kuratóriumi döntés: A kuratóriumi ülésen résztvevő tagok egyhangú döntése alapján a FB ülés elnökének a 2015 évi munka beszámolóját elfogadta

4/2016.(02.01.) Kuratóriumi döntés: A Kuratórium egyhangú igen szavazattal nyílt szavazással az Alapítvány Alapító Okiratát a nyilvántartó bíróság felé a következők szerint javasolja módosítani.

  • Az Alapítvány szervezete című III. fejezet 1. pontja „Az Alapítvány szervezete működése.” alatt felsorolt kuratóriumi tagok sorából lemondás miatt javasolja törölni Csovcsics Erika (an.: Bódis Teréz, született: Várpalota, 1964.április 04.) HU, 7629 Pécs, Kormoskő sor 17. sz. alatti lakost és új kuratóriumi tagnak javasolja kijelölni Gyarmati György (an.: Dr. Málnási Erzsébet, született: Nyíregyháza, 1955.09.24.) HU, 7625 Pécs, Kálvária u 52. lakost.
  • Az Alapítvány szervezete című III. fejezet 2/A. pontja „A Kuratórium Felügyelő Bizottsága” A Felügyelő Bizottság Tagjai felsorolásából javasolja törölni Hidvégi Péter (an: Márjánovits Anna, született Pécs, 1949.szeptember 26.) HU, 7625 Pécs, Kálvária u 46.sz. és Nagy-Szabó Dezső (an.: Lengyel Ágnes, született: Budapest,1953.június 21.) HU, 1028 Budapest, Táncsics Mihály utca 40.sz. alatti lakosokat és Felügyelő Bizottsági tagnak javasolja Nagyfi Endre, (an: Horváth Gizella Mária, született: Marcali, 1963.03.02.) HU, 7964 Csányoszró, Kossuth Lajos út 86.sz. és Dr. Kovács Katalin (an: Kiss Mária Szidónia, született Szentlőrinc, 1952.12.05.) HU, 7940 Szentlőrinc, Széchenyi u 9. sz. alatti lakosokat.

5/2016. (02.01.) Kuratóriumi döntés: A kuratóriumi ülésen résztvevő tagok egyhangú döntése alapján az elnök beszámolóját a 2015 évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről és a 2016. évre tervezett fejlesztésekről, felnőttképzésekről elfogadja.

6/2016.(02.01.) Kuratóriumi döntés: A kuratóriumi ülésen résztvevő tagok egyhangú szavazata alapján támogatják a Magyarországi Tanodahálózathoz való csatlakozást. Határidő: 2016.február 20. Felelős: Dezső Gabriella Kuratóriumi elnök.

7/2016. (02.01.) Kuratóriumi döntés: A kuratóriumi ülésen résztvevő tagok egyhangú szavazata alapján megszavazták, Meixner Andrást, az elnök akadályoztatása esetén, illetve Szőke Attilát Dezső Gabriella Kuratóriumi elnök szakmai munkájához kapcsolódó pénzügyi kifizetések utalványozására, aláírására.

8/2016. (05.13.) Kuratóriumi döntés: A kuratóriumi ülésen résztvevő tagok egyhangú döntése alapján az elnök beszámolóját az Alapítvány 2015. évi mérleg és eredmény kimutatásáról elfogadja.

9/2016. (05.13.) Kuratóriumi döntés: A kuratóriumi ülésen résztvevő tagok a közhasznúsági jelentést egyhangú szavazattal elfogadták.

10/2016.(05.13.) Kuratóriumi döntés: A kuratórium egyhangú döntéssel egyetért azzal, hogy az alapítói jogok gyakorlója Kosztics József urat a kuratóriumi tagságából visszahívja azonnali hatállyal, és helyére nem kíván új kurátort választani. Ez által az alapítvány 6 fő kuratóriumi taggal működik 2016.05.14-től.

11/2016. (05.13.) Kuratóriumi döntés: A kuratórium egyhangú döntéssel úgy határozott, hogy amennyiben Kis János úr a vállalt határidőig -Kétújfalu és Térségéért Egyesület - tartozását nem fizeti vissza az Alapítvány részére, úgy a kuratórium jogi eljárást indít ellene.

12/2016. (12.14) Kuratóriumi döntés: A kuratórium egyhangúan támogatja a tartozás ügyének rendezését. Szőke Attila elmondja, hogy kéri a jogi eljárás megkezdését.

2015

Éves beszámoló

Letöltés itt: 2014.evi.beszamolo.es.kozhasznusagi.melleklet.pdf

FEB Határozatok

1/2015 (05.26) sz. FB határozat: a MIOK a hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány felügyelő bizottsága egyhangúan javasolja kuratóriumnak a 2014.évi mérleg jóváhagyását.

2/2015. (05.26) FB határozat: a Felügyelő Bizottság Hidvégi Péter Felügyelő Bizottsági tagságáról történő lemondását tudomásul veszi. Javasolja a Kuratóriumnak, hogy 2 felügyelő bizottsági tagok válasszon a működőképesség megőrzése miatt.

3/2015. (06.19) FB határozat: a Felügyelő Bizottság munkatervében meghatározza, hogy 2015-ben még két alkalommal, szeptemberben és decemberben, tartja soron következő bizottsági üléseit.

4/2015. (06.19) FB határozat: Dezső Gabriella Kuratóriumi elnök a 2015. évi szeptemberi FEB ülésre tájékoztatót készít a FEB tagjai részére, tagjait az alapítvány jövőre tervezett szakmai programjáról, a tervezésre vonatkozó irányvonalakról, valamint a Siklósnagyfaluban zárásra került telepes projektről, valamint a Szalántán 2015. november 30-án zárásra kerülő telepes projektről.

5/2015. (10.12) FB határozat: Dezső Gabriella a Kuratórium jóváhagyását kérje, arra hogy Nagy Szabó Dezső FEB tagsága ügyében a FEB elnöke eljárhasson, nyilatkozat tételre szólíthassa fel Nagy Szabó Dezsőt.

Kuratóriumi határozatok

1/2015. (05.28.) Kuratóriumi döntés:
A Kuratórium ülése a jkv. vezető (Szőke Attila) és jkv. hitelesítők személyét (Meixner András, Szalay Lajos) a javaslattal egyezően egyhangú igen szavazattal, nyílt szavazással elfogadja.

2/2015. (05.28) Kuratóriumi döntés:
A Kuratórium egyhangú igen szavazattal, nyílt szavazással jóváhagyja az Alapítvány 2014. évi pénzügyi beszámolóját, mérleg-és eredmény kimutatását.

3/2015. (05.28) Kuratóriumi döntés:

A Kuratórium egyhangú igen szavazattal, nyílt szavazással jóváhagyja az Alapítvány 2014. évi közhasznúsági jelentését.

4/2015. (05.28) Kuratóriumi döntés:
A Kuratórium egyhangú igen szavazattal, nyílt szavazással az Alapítvány Alapító Okiratát a nyilvántartó bíróság felé a következők szerint javasolja módosítani.
a. Az Alapítvány szervezete című III. fejezet 1. pontja „Az alapítvány szervezete működése.” alatt felsorolt kuratóriumi tagok sorából lemondás miatt javasolja törölni Csovcsics Erika (an.: Bódis Teréz, született: Várpalota, 1964. április 04.) HU 7629 Pécs, Kormoskő sor 17. sz. alatti lakost és új kuratóriumi tagnak javasolja kijelölni Gyarmati György (an.: Dr. Málnási Erzsébet, született:
Nyíregyháza, 1955. 09. 24.) , HU 7625 Pécs, Kálvária u 52. lakost.
b. Az Alapítvány szervezete című III. fejezet 2/A. pontja „ A Kuratórium Felügyelő Bizottsága” második bekezdés helyére a következő rendelkezést javasolja a bíróságnak. Az Alapítvány ügyvezető szervének ellenőrzését 4 tagú Felügyelő Bizottság látja el.
c. Az Alapítvány szervezete című III. fejezet 2/A. pontja „ A Kuratórium Felügyelő Bizottsága” A Felügyelő Bizottság tagjai felsorolásából javasolja törölni Hidvégi Péter (an.: Márjánovits Anna, született 1949. szeptember 26.) HU 7625 Pécs, Kálvária u. 46. sz. alatti lakost és Felügyelő Bizottsági tagnak javasolja Nagyfi Endre, (an: Horváth Gizella Mária, Marcali, 1963.03.02., ) HU 7964. Csányoszró, Kossuth Lajos út 86. szám , és Dr. Kovács Katalin (anyja neve: Kiss Mária Szidónia; született: Szentlőrinc, 1952. 12. 05.) HU 7940 Szentlőrinc, Széchenyi u. 9 sz. alatti lakosokat.

5. /2015. (10.12) Kuratóriumi döntés:
A kuratóriumi ülésen résztvevő tagok hozzájárulnak, hogy Kerécz Tamás, a FEB elnöke Nagy Szabó Dezső leváltása ügyében legyen szíves intézkedni és tegye meg a szükséges lépéseket. A tagok egyhangúan megszavazták.

6. /2015. (12.14) Kuratóriumi döntés:

A kuratóriumi ülésen résztvevő tagok egyhangú szavazata alapján támogatják a Magyarországi Tanodahálózathoz való csatlakozást.

7. /2015. (12.14) Kuratóriumi döntés:
A kuratóriumi ülésen résztvevő tagok egyhangú döntése alapján a Felügyelő Bizottság javaslata után tárgyalja meg és jelöli ki azt a kuratóriumi tagot, aki a Kuratóriumi elnökének munkájával kapcsolatos pénzügyi kifizetések utalványozására, aláírására jogosult lesz.
ADÓ 1%