ÉVEINK AZ ÉRVEINK A JÓ VÁLASZTÁS MELLETT!

7629 Pécs, Pákolitz István u. 33.
alapitvany@miokpecs.hu
facebook.com/miokpecs.hu
(72) 414 103, (70) 606 0750
Nyilv.vét.sz.: E-000572/2014

1/2015. (05.28.) Kuratóriumi döntés:
A Kuratórium ülése a jkv. vezető (Szőke Attila) és jkv. hitelesítők személyét (Meixner András, Szalay Lajos) a javaslattal egyezően egyhangú igen szavazattal, nyílt szavazással elfogadja.

2/2015. (05.28) Kuratóriumi döntés:
A Kuratórium egyhangú igen szavazattal, nyílt szavazással jóváhagyja az Alapítvány 2014. évi pénzügyi beszámolóját, mérleg-és eredmény kimutatását.

3/2015. (05.28) Kuratóriumi döntés:
A Kuratórium egyhangú igen szavazattal, nyílt szavazással jóváhagyja az Alapítvány 2014. évi közhasznúsági jelentését.

4/2015. (05.28) Kuratóriumi döntés:
A Kuratórium egyhangú igen szavazattal, nyílt szavazással az Alapítvány Alapító Okiratát a nyilvántartó bíróság felé a következők szerint javasolja módosítani.
a. Az Alapítvány szervezete című III. fejezet 1. pontja „Az alapítvány szervezete működése.” alatt felsorolt kuratóriumi tagok sorából lemondás miatt javasolja törölni Csovcsics Erika (an.: Bódis Teréz, született: Várpalota, 1964. április 04.) HU 7629 Pécs, Kormoskő sor 17. sz. alatti lakost és új kuratóriumi tagnak javasolja kijelölni Gyarmati György (an.: Dr. Málnási Erzsébet, született:
Nyíregyháza, 1955. 09. 24.) , HU 7625 Pécs, Kálvária u 52. lakost.
b. Az Alapítvány szervezete című III. fejezet 2/A. pontja „ A Kuratórium Felügyelő Bizottsága” második bekezdés helyére a következő rendelkezést javasolja a bíróságnak. Az Alapítvány ügyvezető szervének ellenőrzését 4 tagú Felügyelő Bizottság látja el.
c. Az Alapítvány szervezete című III. fejezet 2/A. pontja „ A Kuratórium Felügyelő Bizottsága” A Felügyelő Bizottság tagjai felsorolásából javasolja törölni Hidvégi Péter (an.: Márjánovits Anna, született 1949. szeptember 26.) HU 7625 Pécs, Kálvária u. 46. sz. alatti lakost és Felügyelő Bizottsági tagnak javasolja Nagyfi Endre, (an: Horváth Gizella Mária, Marcali, 1963.03.02., ) HU 7964. Csányoszró, Kossuth Lajos út 86. szám , és Dr. Kovács Katalin (anyja neve: Kiss Mária Szidónia; született: Szentlőrinc, 1952. 12. 05.) HU 7940 Szentlőrinc, Széchenyi u. 9 sz. alatti lakosokat.

5. /2015. (10.12) Kuratóriumi döntés:
A kuratóriumi ülésen résztvevő tagok hozzájárulnak, hogy Kerécz Tamás, a FEB elnöke Nagy Szabó Dezső leváltása ügyében legyen szíves intézkedni és tegye meg a szükséges lépéseket. A tagok egyhangúan megszavazták.

6. /2015. (12.14) Kuratóriumi döntés:
A kuratóriumi ülésen résztvevő tagok egyhangú szavazata alapján támogatják a Magyarországi Tanodahálózathoz való csatlakozást.

7. /2015. (12.14) Kuratóriumi döntés:
A kuratóriumi ülésen résztvevő tagok egyhangú döntése alapján a Felügyelő Bizottság javaslata után tárgyalja meg és jelöli ki azt a kuratóriumi tagot, aki a Kuratóriumi elnökének munkájával kapcsolatos pénzügyi kifizetések utalványozására, aláírására jogosult lesz.