• Projektek

Projekt címe, azonosítószáma: Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Siklós – Váralja szegregátum társadalmi, gazdasági integrációja érdekében TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00003
Projekt időszak: 2017.12.01. -: 2020.11.30.
Főpályázó: Siklós Város önkormányzata

Konzorciumi tagok:
Siklós Város Önkormányzata.- konzorciumvezető
MIOK a hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány
Baranya Megyei Önkormányzata

Projekt fő célkitűzése:

  • A váraljai lakosság fizikai és társadalmi kirekesztettségének, kirekesztődésének csökkentése, távlatosan ennek megszűntetése, társadalmi integrációja.

Stratégiai célok:

  1. Jöjjön létre az akcióterületen és ezen belül kiemelten a szegregátumban élők közösségi szemlélete, sajátítsák el a társadalmi integrációhoz szükséges normákat és életvitelükben alkalmazzák azokat.
  2. Az antidiszkriminációs szemlélet erősödése révén váljon elfogadottá a „befogadó város” szellemisége.
  3. Javuljon a Váralján élők szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése, ennek révén javuljanak társadalmi felzárkózásuk esélyei.
  4. Növekedjen a társadalmi felzárkóztatást célzó közösségi, oktatási és foglalkoztatási programokban részt vevők száma.
  5. Növekedjenek a koragyermekkorban és tanköteles korban lévő gyermekek és fiatalok beilleszkedési és iskolai előrehaladási esélyei.
  6. Valósuljon meg a jelenleginél szélesebb körű prevenció és az egészséges életmód feltételeinek megismertetése.
  7. Javuljon a közbiztonság.

Célcsoport:

Korosztály szempontjából: 0-6 évesek szüleikkel, iskolás korúak, aktív korúak, 60 évesnél idősebb népesség. Tágabb értelemben, az integráció befogadói szempontjából célcsoportnak tekinthető Siklós város lakossága. Körükben pozitív beilleszkedési példákkal, felvilágosítással, a Támogatói Munkacsoport eredményes működése hírerejével lehet és kell erősíteni a befogadásra való hajlandóságot.

ADÓ 1%