• Projektek

Projekt címe, azonosítószáma: Meszesi Tanoda - TÁMOP-3.3.9.A-12/2-2012-0001
Projekt időszak: 2013. 05. 01. – 2015. 02. 28.
Projekt költségvetése: 29.987.655 Ft

Projekt teljesített indikátorai:

  • A Tanodából lemorzsolódó diákok száma (fő) – 6 fő
  • Aktív együttműködésekbe bevont partnerek száma (db)– 8 db
  • Az egyéni fejlesztési tervben rögzítetteket sikeresen megvalósítók száma (fő) 36 fő
  • Érettségit adó középfokú intézményben; valamint minőségi szakképzésben továbbtanuló végzős tanodások száma (fő) – 5 fő
  • Nyitott tanodai programok száma (db) – 22 db
  • Nyitott tanodai programon résztvevők száma (fő) - 970 fő
  • Tanodai programokban résztvevő tanulók száma (fő)- 51 fő
  • Tanodán kívüli programok száma (db) – 45 db
Projektünk hosszú távú célja:
 Pécs Keleti városrészében, Meszesen elérhetővé tenni egy folyamatosan működő tanodai szolgáltatást, mely a városrész halmozottan hátrányos helyzetű – köztük roma – gyermekek felzárkóztatási esélyeit növeli; az oktatási esélykülönbségeket és az iskolai lemorzsolódást csökkenti.

Programunk rövid távú célja:
 összesen 40 fő – ebből 30 fő 5-8 osztályos általános iskolás, 10 fő középiskolai (9-10 osztályos) tanuló - halmozottan hátrányos helyzetű Pécs Keleti városrészben élő és tanuló fiatal tanodai programba vonása. A tanodai felzárkóztató - fejlesztő foglalkoztatások megvalósítása által biztosítja a résztvevőknek az iskolai eredményeik javítását; az iskolai sikerek elérését; képességeik, készségeik fejlesztését.
Pszicho szociális támogatás; közösségi és szabadidős programok biztosítása által a gyermekek szociális- gazdasági hátrányokból fakadó nehézségeit enyhíteni. Mindezek által a projekt törekvése, hogy elősegítse azt, hogy a Meszesi Tanoda 40 diákja a saját életútjukért felelős, tenni tudó és akaró személyiséggé váljon.
 

2015. július 1-től a Türr István Képző és Kutató Intézet segítette tanodánk fenntartását az „Eötvös József Pedagógiai- Szakmai Szolgáltató Intézet fejlesztése és Projektháló” elnevezésű (TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001) programjában; valamint saját forrásaink segítségével biztosítottuk a tanoda nyitva tartását, a szolgáltatások elérhetőségét.

Kapcsolódó tartalom

https://www.facebook.com/Meszesi-Tanoda-1446169472285336/

ADÓ 1%