• Projektek

Projekt címe, azonosítószáma: GYALOGÚTON - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0045
Projekt időszak: 2014. 03. 01. – 2015. 11. 30.
Projekt költségvetése: 149.334.633 Ft

Konzorciumi partnerek:
MIOK a hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány, Pécs
Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Szalánta
Türr István Képző és Kutató Intézet, Pécsi Igazgatóság

Programunk az alábbi
területek fejlesztését célozta meg:

 •  a szociális, közösségi, kulturális, oktatási, képzési, egészségügyi, munka-erőpiaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása;
 • programba vont személyek képzettségi szintjének javítása;
 • foglalkoztatási programokhoz kapcsolódó személyek számának emelése;
 • Szalánta településképének, lakókörnyezet minőségének, infrastruktúrájának javítása;
 • az iskoláskorú gyermekek/fiatalok iskolai előrehaladási esélyeinek, tanulmányi eredményeinek, szabadidő eltöltési lehetőségeinek a javítása.
Szalánta község szegregátumában megvalósult projekt célja az ott élők társadalmi befogadását segítő szociális, közösségi, oktatási, egészségügyi szolgáltatások kialakítása, fejlesztése. Ezt segítették a projekt során tematikus fejlesztő programok, melyek folyamán képzés, mentális-szociális felkészítés, kulturális aktivitás történt meg settlement típusú szociális munka eszközrendszerével. Létrehozásra került a Csillagház és a Csillagpont.
 

A projekt megvalósításának
számszerűsíthető eredményei:

 • Programba bevont személyek száma 71 fő
 • Pozitív eredménnyel kikerült személyek száma 43 fő
 • Képzésben résztvevők száma 38 fő
 • Képzést eredményesen elvégzők száma (Végzettséget/képzettséget szerző személyek száma) 23 fő
 • Gyakorlati képzést munkahelyi körülmények közt teljesítők száma 15 fő
 • A program hatására más programba bekapcsolódó személyek száma 14 fő

Kapcsolódó tartalom

http://palyazat.szalanta.hu/wordpress/

gyaloguton-miok9
gyaloguton-miok8
gyaloguton-miok7
gyaloguton-miok6
gyaloguton-miok5
gyaloguton-miok4
gyaloguton-miok3
gyaloguton-miok2
gyaloguton-miok12
gyaloguton-miok11
ADÓ 1%