• Projektek

Projekt címe, azonosítószáma: Első lépés” Dél-Baranyában Nagydobszától Csányoszróig - TÁMOP-5.3.1-08/2- 2009-0022
Projekt időszak: 2009. július 01. – 2011. 01. 31.
Projekt költségvetése: 54.414.348,- Ft

Projektet megvalósító konzorcium:
MIOK a hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány – főpályázó
Kétújfalu Községi Önkormányzat
Nagydobsza Község- és Közösségfejlesztő Egyesület

Támogató partnerek:
Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Drávafok-Kétújfalu Református Társegyházközség

Célcsoportunk jellemzői:

  • Nő (52 fő); férfi (8 fő)
  • Munkatapasztalattal nem rendelkezők 20 % (12 fő)
  • Legalább 5 éve nem foglalkoztatottak 10 % (6 fő)
  • Inaktív személyek - akik sem a munkaügyi, sem a pályázó szervezet nyilvántartásában nem szerepel – 20 % (12 fő)
  • 10 % közép v. ffokú végzettségű, ha adott végzettségére 2 éve nincs kereslet a térségben (6 fő)
  • Romák aránya 50 % (30 fő)
Projekt közvetlen céljai:
Két leghátrányosabb kistérségben - Sellye, Szigetvár -, és ezen belül négy mikrotérségben, Nagydobsza, Kétújfalu, Drávafok, Csányoszró, 60 fő alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező, munkavállalásukban korlátozott ember önálló életvitelének, foglalkoztathatóságának és társadalmi integrációjának javítása. Az alábbi tevékenységek biztosításával: komplex pszichológia munka alkalmassági vizsgálat, kommunikációs-, önismereti-, személyiségfejlesztő tréning, tantárgyi felzárkóztatás, munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák oktatása, munkatapasztalat szerzés és iskola- óralátogatások biztosítása, ingyenes jogi ügyintézés biztosítása a célcsoport és családtagjaiknak; képzés idejére díjazás és útiköltség térítés jár a célcsoport tagjainak.

Projektünk célcsoportja:
Projektünk közvetlen célcsoportja a munkanélküli ellátásban nem részesülő regisztrált álláskeresők és azon inaktív emberek, akik alacsony iskolai végzettségű, vagy elavult, nem piacképes végzettséggel rendelkeznek, összesen 60 fő.
 

Projekt elért eredményei:

  • 62 fő célcsoport tag bevonásra került a projektbe
  • 62 fő célcsoport számára egyéni fejlesztési terv készült
  • Bevont célcsoport tagok közül 59 fő teljesítette a projekt képzési elemét, és erről tanúsítványt szerezett
  • Bevont célcsoport tagok közül 59 fő sikeresen megvalósította az egyéni fejlesztési tervben rögzítetteket

Kapcsolódó tartalom

elso-lepes-miok9
elso-lepes-miok8
elso-lepes-miok7
elso-lepes-miok6
elso-lepes-miok5
elso-lepes-miok4
elso-lepes-miok3
elso-lepes-miok24
elso-lepes-miok23
elso-lepes-miok22
ADÓ 1%