ÉVEINK AZ ÉRVEINK A JÓ VÁLASZTÁS MELLETT!

7629 Pécs, Pákolitz István u. 33.
alapitvany@miokpecs.hu
facebook.com/miokpecs.hu
(72) 414 103, (70) 606 0750
Nyilv.vét.sz.: E-000572/2014

Projekt címe, azonosítószáma: „Első lépés” Dél-Baranyában Nagydobszától Csányoszróig - TÁMOP-5.3.1-08/2- 2009-0022
Projekt időszak: 2009. július 01. – 2011. 01. 31.

Projekt költségvetése: 54.414.348,- Ft

Projektet megvalósító konzorcium:
MIOK a hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány – főpályázó
Kétújfalu Községi Önkormányzat
Nagydobsza Község- és Közösségfejlesztő Egyesület

Támogató partnerek:
Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Drávafok-Kétújfalu Református Társegyházközség

Projekt közvetlen céljai:
Két leghátrányosabb kistérségben - Sellye, Szigetvár -, és ezen belül négy mikrotérségben, Nagydobsza, Kétújfalu, Drávafok, Csányoszró, 60 fő alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező, munkavállalásukban korlátozott ember önálló életvitelének, foglalkoztathatóságának és társadalmi integrációjának javítása. Az alábbi tevékenységek biztosításával: komplex pszichológia munka alkalmassági vizsgálat, kommunikációs-, önismereti-, személyiségfejlesztő tréning, tantárgyi felzárkóztatás, munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák oktatása, munkatapasztalat szerzés és iskola- óralátogatások biztosítása, ingyenes jogi ügyintézés biztosítása a célcsoport és családtagjaiknak; képzés idejére díjazás és útiköltség térítés jár a célcsoport tagjainak.

Projektünk célcsoportja:
Projektünk közvetlen célcsoportja a munkanélküli ellátásban nem részesülő regisztrált álláskeresők és azon inaktív emberek, akik alacsony iskolai végzettségű, vagy elavult, nem piacképes végzettséggel rendelkeznek, összesen 60 fő.

Célcsoportunk jellemzői:
Nő (52 fő); férfi (8 fő)
Munkatapasztalattal nem rendelkezők 20 % (12 fő)
Legalább 5 éve nem foglalkoztatottak 10 % (6 fő)
Inaktív személyek - akik sem a munkaügyi, sem a pályázó szervezet nyilvántartásában nem szerepel – 20 % (12 fő)
10 % közép v. ffokú végzettségű, ha adott végzettségére 2 éve nincs kereslet a térségben (6 fő)
Romák aránya 50 % (30 fő)

Projekt elért eredményei:
62 fő célcsoport tag bevonásra került a projektbe
62 fő célcsoport számára egyéni fejlesztési terv készült
Bevont célcsoport tagok közül 59 fő teljesítette a projekt képzési elemét, és erről tanúsítványt szerezett
Bevont célcsoport tagok közül 59 fő sikeresen megvalósította az egyéni fejlesztési tervben rögzítetteket