ÉVEINK AZ ÉRVEINK A JÓ VÁLASZTÁS MELLETT!

7629 Pécs, Pákolitz István u. 33.
alapitvany@miokpecs.hu
facebook.com/miokpecs.hu
(72) 414 103, (70) 606 0750
Nyilv.vét.sz.: E-000572/2014

TOP-5.2.1-15 BA1-2016-00003

fejléc honlara

Pályázat kódszáma: TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00003

Pályázat címe: Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Siklós – Váralja szegregátum társadalmi, gazdasági integrációja érdekében

Főpályázó: Siklós Város önkormányzata

Konzorciumi tagok:

  • Siklós Város Önkormányzata.- konzorciumvezető
  • MIOK a hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány
  • Baranya Megyei Önkormányzata  

Projekt fő célkitűzése:

A váraljai lakosság fizikai és társadalmi kirekesztettségének, kirekesztődésének csökkentése, távlatosan ennek megszűntetése, társadalmi integrációja.

 

Stratégiai célok:

  1. Jöjjön létre az akcióterületen és ezen belül kiemelten a szegregátumban élők közösségi szemlélete, sajátítsák el a társadalmi integrációhoz szükséges normákat és életvitelükben alkalmazzák azokat.
  2. Az antidiszkriminációs szemlélet erősödése révén váljon elfogadottá a „befogadó város” szellemisége.
  3. Javuljon a Váralján élők szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése, ennek révén javuljanak társadalmi felzárkózásuk esélyei.
  4. Növekedjen a társadalmi felzárkóztatást célzó közösségi, oktatási és foglalkoztatási programokban részt vevők száma.
  5. Növekedjenek a koragyermekkorban és tanköteles korban lévő gyermekek és fiatalok beilleszkedési és iskolai előrehaladási esélyei.
  6. Valósuljon meg a jelenleginél szélesebb körű prevenció és az egészséges életmód feltételeinek megismertetése.
  7. Javuljon a közbiztonság.

Célcsoport:

Korosztály szempontjából: 0-6 évesek szüleikkel, iskolás korúak, aktív korúak, 60 évesnél idősebb népesség. Tágabb értelemben, az integráció befogadói szempontjából célcsoportnak tekinthető Siklós város lakossága. Körükben pozitív beilleszkedési példákkal, felvilágosítással, a Támogatói Munkacsoport eredményes működése hírerejével lehet és kell erősíteni a befogadásra való hajlandóságot.

Sajtó megjelenések:

https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/elkezdodhet-varalja-program-1209335/