ÉVEINK AZ ÉRVEINK A JÓ VÁLASZTÁS MELLETT!

7629 Pécs, Pákolitz István u. 33.
alapitvany@miokpecs.hu
facebook.com/miokpecs.hu
(72) 414 103, (70) 606 0750
Nyilv.vét.sz.: E-000572/2014

Kuratóriumi határozatok

1/2016. (02.01.) Kuratóriumi döntés: A kuratórium egyhangú igen szavazattal, nyílt szavazással az Alapítvány Alapító Okiratát a nyilvántartó bíróság felé a következők szerint javasolja módosítani. A kuratóriumi ülésen résztvevő tagok egyhangú szavazata alapján elfogadják Dr. Kovács Juliannát.

2/2016.(02.01.) Kuratóriumi döntés: A Kuratórium egyhangú igen szavazattal, nyílt szavazással az Alapítvány Alapító Okiratát a nyílván tartó bíróság felé a következők szerint javasolja módosítani.

3/2016.(02.01.) Kuratóriumi döntés: A kuratóriumi ülésen résztvevő tagok egyhangú döntése alapján a FB ülés elnökének a 2015 évi munka beszámolóját elfogadta

4/2016.(02.01.) Kuratóriumi döntés: A Kuratórium egyhangú igen szavazattal nyílt szavazással az Alapítvány Alapító Okiratát a nyilvántartó bíróság felé a következők szerint javasolja módosítani.

  • Az Alapítvány szervezete című III. fejezet 1. pontja „Az Alapítvány szervezete működése.” alatt felsorolt kuratóriumi tagok sorából lemondás miatt javasolja törölni Csovcsics Erika (an.: Bódis Teréz, született: Várpalota, 1964.április 04.) HU, 7629 Pécs, Kormoskő sor 17. sz. alatti lakost és új kuratóriumi tagnak javasolja kijelölni Gyarmati György (an.: Dr. Málnási Erzsébet, született: Nyíregyháza, 1955.09.24.) HU, 7625 Pécs, Kálvária u 52. lakost.
  • Az Alapítvány szervezete című III. fejezet 2/A. pontja „A Kuratórium Felügyelő Bizottsága” A Felügyelő Bizottság Tagjai felsorolásából javasolja törölni Hidvégi Péter (an: Márjánovits Anna, született Pécs, 1949.szeptember 26.) HU, 7625 Pécs, Kálvária u 46.sz. és Nagy-Szabó Dezső (an.: Lengyel Ágnes, született: Budapest,1953.június 21.) HU, 1028 Budapest, Táncsics Mihály utca 40.sz. alatti lakosokat és Felügyelő Bizottsági tagnak javasolja Nagyfi Endre, (an: Horváth Gizella Mária, született: Marcali, 1963.03.02.) HU, 7964 Csányoszró, Kossuth Lajos út 86.sz. és Dr. Kovács Katalin (an: Kiss Mária Szidónia, született Szentlőrinc, 1952.12.05.) HU, 7940 Szentlőrinc, Széchenyi u 9. sz. alatti lakosokat.

5/2016. (02.01.) Kuratóriumi döntés: A kuratóriumi ülésen résztvevő tagok egyhangú döntése alapján az elnök beszámolóját a 2015 évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről és a 2016. évre tervezett fejlesztésekről, felnőttképzésekről elfogadja.

6/2016.(02.01.) Kuratóriumi döntés: A kuratóriumi ülésen résztvevő tagok egyhangú szavazata alapján támogatják a Magyarországi Tanodahálózathoz való csatlakozást. Határidő: 2016.február 20. Felelős: Dezső Gabriella Kuratóriumi elnök.

7/2016. (02.01.) Kuratóriumi döntés: A kuratóriumi ülésen résztvevő tagok egyhangú szavazata alapján megszavazták, Meixner Andrást, az elnök akadályoztatása esetén, illetve Szőke Attilát Dezső Gabriella Kuratóriumi elnök szakmai munkájához kapcsolódó pénzügyi kifizetések utalványozására, aláírására.

8/2016. (05.13.) Kuratóriumi döntés: A kuratóriumi ülésen résztvevő tagok egyhangú döntése alapján az elnök beszámolóját az Alapítvány 2015. évi mérleg és eredmény kimutatásáról elfogadja.

9/2016. (05.13.) Kuratóriumi döntés: A kuratóriumi ülésen résztvevő tagok a közhasznúsági jelentést egyhangú szavazattal elfogadták.

10/2016.(05.13.) Kuratóriumi döntés: A kuratórium egyhangú döntéssel egyetért azzal, hogy az alapítói jogok gyakorlója Kosztics József urat a kuratóriumi tagságából visszahívja azonnali hatállyal, és helyére nem kíván új kurátort választani. Ez által az alapítvány 6 fő kuratóriumi taggal működik 2016.05.14-től.

11/2016. (05.13.) Kuratóriumi döntés: A kuratórium egyhangú döntéssel úgy határozott, hogy amennyiben Kis János úr a vállalt határidőig -Kétújfalu és Térségéért Egyesület - tartozását nem fizeti vissza az Alapítvány részére, úgy a kuratórium jogi eljárást indít ellene.

12/2016. (12.14) Kuratóriumi döntés: A kuratórium egyhangúan támogatja a tartozás ügyének rendezését. Szőke Attila elmondja, hogy kéri a jogi eljárás megkezdését.